Veolia Energia Poznań S.A.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, firma SNH Drones zrealizowała dla nas kompleksową usługę inspekcji technicznej w przestrzeni zamkniętej – kotle energetycznym – z użyciem bezzałogowego statku powietrznego.

Kontrola infrastruktury wymagała zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz eksperckiej wiedzy dotyczącej m.in. pozyskiwania danych termograficznych w warunkach ograniczonej widoczności czy przestrzeni utrudniającej swobodną nawigację. Wykonawca, firma SNH Drones, rzetelnie wywiązał się z powierzonego mu zadania. Forma realizacji inspekcji umożliwiła redukcję ryzyka oraz kosztów związanych z pracą w szczególnych warunkach. Ponadto przebieg inspekcji został zarejestrowany w postaci video, dzięki czemu może zostać wykorzystany do dalszych analiz.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę SNH Drones jako kompetentnego kontrahenta.