Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Przedsiębiorstwo SNH Drones w wyniku rozstrzygnięcia ofertowego przeprowadziło szkolenie do kategorii ,,szczególnej’’ NSTS-05 dla dwóch pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – reprezentujących oddziały terenowe w Zakopanym oraz Suchej Beskidzkiej. Dzięki nabytym w ramach szkolenia uprawnieniom, pracownicy Inspektoratu przysłużą się walce z ogniskami Synchytrium endobioticum w powiecie nowotarskim, suskim oraz zakopiańskim, korzystając z innowacyjnej technologii jaką są bezzałogowe statki powietrzne.

Szkolenie przeprowadzone przez SNH Drones zostało zrealizowane rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Tym samym rekomendujemy SNH Drones jako kompetentną i wiarygodną instytucję szkoleniową.