Fotogrametria

Fotogrametria - Ortofotomapa z drona

Nasi piloci realizują skomplikowane i wymagające dużych umiejętności projekty związane z fotogrametrią. Na potrzeby specjalistów z dziedziny geodezji, leśnictwa, rolnictwa i budownictwa oferujemy usługi z wykorzystaniem dokładnych kamer i zaawansowanego oprogramowania. Należy do nich ortofotomapa z drona oraz fotogrametria 3D. Ponadto wykonujemy numeryczny model pokrycia terenu i numeryczny model terenu. Działamy z najlepszymi i gwarantujemy atrakcyjne ceny. Dowiedz się więcej i zamów wybraną usługę.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Co to jest ortofotomapa z drona?

Ortofotomapa z drona to przetworzone zdjęcie lotnicze, które zostało dopasowane do jednolitej skali i wpasowane w punkty osnowy geodezyjnej. Świadczona przez naszych specjalistów usługa – fotogrametria – pozwala na stworzenie ortofotomapy, która zachwyca dokładnością do 1 cm!

Takie opracowanie możesz wykorzystać do realizacji szeregu różnych projektów.

Jak wykorzystać ortofotomapy z drona

Ortofotomapy mają dziesiątki zastosowań. Fotogrametria 3D jest wykorzystywana w wielu różnych branżach, między innymi w:

 • Geodezji jako narzędzie do sporządzania i aktualizowania map;
 • Leśnictwie i rolnictwie jako narzędzie do zarządzania terenem, szacowania szkód i określania kondycji roślin;
 • Budownictwie jako narzędzie do planowania przestrzennego, projektowania infrastruktury, dokumentacji postępów budowy oraz inwentaryzacji obiektów.

Zalety stworzonych przez nas ortofotomap

Jako specjaliści, świadczymy najlepsze usługi z wykorzystaniem dronów. Dowiedz się, dlaczego warto z nami współpracować. Tym bardziej że ortofotomapa z drona może być sporządzona bardzo szybko i nawet przy niewielkim budżecie.

Dokładna ortofotomapa z drona

Nasze ortofotomapy powstają z dokładnością nawet do 1 cm na piksel, zależnie od określonego przez Klienta przeznaczenia końcowego. Tak duża dokładność jest nieosiągalna w przypadku zdjęć satelitarnych ani zdjęć wykonanych z samolotu załogowego. Dodatkowo dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii GPS RTK (Real-Time Kinematic), PPK (Post-Processed Kinematic) oraz fotopunktów jesteśmy w stanie z kilkucentymetrową dokładnością umieścić stworzone ortofotomapy w wybranym układzie współrzędnych.

Ortofotomapa z drona bez zniekształceń

Standardowe ortofotomapy poprawnie prezentują jedynie obiekty znajdujące się na poziomie gruntu. Wyższe obiekty, takie jak budynki, ulegają zniekształceniu – są pochylone lub ich wierzchołek jest przesunięty. Im wyższy jest obiekt, tym większe jest zniekształcenie. Przyczyną tego problemu jest wykonywanie zdjęć w rzucie środkowym.

W przeciwieństwie do rozwiązań dostarczanych przez konkurencję ortofotomapa z drona, którą wykonujemy, jest prawdziwą ortofotomapą. Oznacza to, że przedstawione na niej obiekty, które wystają ponad powierzchnię ziemi, nie ulegają zniekształceniu, zakrzywieniu ani przesunięciu. Zdjęcia wykonujemy w rzucie ortogonalnym, czyli prostopadłym do fotografowanej płaszczyzny. Takie działanie znacząco zwiększa ich użyteczność i pozwala na pomiary rzeczywistych wartości obiektów znajdujących się powyżej poziomu gruntu.

Co to jest model 3D

Model 3D to wytworzona na podstawie zdjęć lub skanu gęsta chmura punktów. Nazywa się ją 3D, ponieważ w procesie obróbki przez specjalistyczne oprogramowanie, chmura punktów jest łączona w siatkę trójkątów, tworząc w ten sposób model trójwymiarowy. Jedynie profesjonalna fotogrametria 3D oferowana przez SNH Drones pozwala na stworzenie dokładnego obrazu obszaru. Taki model jest wykorzystywany w wielu różnych branżach.

Jak wykorzystać model 3D i chmurę punktów

Fotogrametria 3D oraz jej rezultaty, modele 3D i chmury punktów, znajdują liczne zastosowania. Ich specjalistyczne wykorzystanie to między innymi:

 • Pomiary powierzchni krzywych (np.obliczanie powierzchni dachu
 • w celu sprawdzenia rentowności inwestycji w panele fotowoltaiczne);
 • Pomiary objętości, w tym obliczanie objętości hałd oraz wyrobisk;
 • Dokumentacja stanu budynków i elementów infrastruktury;
 • Wizualizacja obiektów, w tym przeprowadzanie wirtualnych spacerów dookoła budynku oraz wizualizacje aktualnego stanu inwestycji;
 • Inspekcje powykonawcze w celu analizy poprawności realizacji inwestycji przez wykonawcę.

Co to jest numeryczny model terenu (NMT)

NMT, czyli numeryczny model terenu (ang. DTM – Digital Terrain Model), jest numeryczną reprezentacją terenu umożliwiającą określenie wysokości dowolnego punktu (w określonym obszarze), odtworzenie kształtu powierzchni terenu.

Co to jest numeryczny model pokrycia terenu (NMPT)

NMPT, czyli numeryczny model pokrycia terenu (ang. DSM – Digital Surface Model), jest numeryczną reprezentacją terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię takimi jak: budynki, drzewa, mosty i inne elementy infrastruktury.

Jak wykorzystać modele NMT oraz NMPT

Numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) to efekty analiz z drona, wykorzystywane na przykład do:

 • Analizy terenowej na potrzeby planowanej inwestycji;
 • Analizy brzegowej rzek, wałów oraz zbiorników wodnych;
 • Lokalizacji nierówności wymagających prac ziemnych.

Wybierając usługi SNH Drones, oszczędzasz czas i pieniądze. Czas realizacji zwykle wynosi zaledwie 2 dni robocze! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę zlecenia. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami