Zgłoszenie reklamacji

 

  PRZEDMIOT REKLAMACJI

  Pełna nazwa usługi*

  Termin i miejsce zakupu*

  Kod zamówienia*

  Potwierdzenie zakupu w postaci maila lub faktury*

  Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji* (czytelne wskazanie przyczyny reklamacji i/lub inne uprawdopodobnienie przesłanych informacji)

  DANE KLIENTA

  Imię*
  Nazwisko*
  Ulica*
  Kod pocztowy*

  Miasto*
  Numer kontaktowy*

  Twój email*

  Firma*
  NIP*
  Imię
  Nazwisko
  Ulica*
  Kod pocztowy*

  Miasto*
  Numer kontaktowy*

  Adres email*


  [uacf7_dynamic_text cf-7-counter key:CF7_counter visibility:hidden „CF7_counter”]