Zgłoszenie reklamacji

 1. Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionej usługi w terminie 14 dni roboczych od daty zakupu.
 2. Termin maksymalnego rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania reklamacji oraz przekazania klientowi informacji o jej przyjęciu.
 3. W przypadku akceptacji decyzji przez klienta, dotyczącej propozycji rozwiązania problemu zaproponowanego przez SNH Group Sp.z o.o., klient otrzyma zwrot środków do 14 dni od dnia akceptacji przekazanej pisemnie mailowo lub listownie.

  PRZEDMIOT REKLAMACJI

  Pełna nazwa usługi* Termin i miejsce zakupu* Kod zamówienia* Potwierdzenie zakupu w postaci maila lub faktury* Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji* (czytelne wskazanie przyczyny reklamacji i/lub inne uprawdopodobnienie przesłanych informacji)

  DANE KLIENTA

  Imię* Nazwisko* Ulica* Kod pocztowy* Miasto* Numer kontaktowy* Twój email*
  Firma* NIP* Imię Nazwisko Ulica* Kod pocztowy* Miasto* Numer kontaktowy* Adres email*