Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Wydział Doboru i Szkolenia, składa podziękowanie dla firmy SNH Drones za przygotowanie i przeprowadzenie w okresie lipiec-sierpień 2023 r. szkolenia dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych wraz z egzaminem do uzyskania uprawnień NSTS-06 dla trzech funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Według opinii uczestników szkolenie przeprowadzone było profesjonalnie na wysokim poziomie merytorycznym. Firma zapewniła odpowiedni sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych, które były prowadzone zgodnie z wymaganiami ULC. Metody prowadzenia szkolenia, przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz kontakt z prowadzącym spełniły oczekiwania uczestników. Proces szkolenia przebiegał terminowo, zgodnie z założonymi celami.