Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki przetwarzamy identyfikujące Cię informacje (Twoje „dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem https://snhdrones.pl/ oraz profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), należących lub prowadzonych przez nas (dalej łącznie oraz każda z osobna jako „Strona Internetowa”) lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi, a także w związku z zamówieniem, nabyciem i korzystaniem z produktów oferowanych przez nas. W szczególności, Polityka wskazuje także sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe zbierane w związku z funkcjonowaniem Strony Internetowej oraz dokonywanym przez Ciebie zakupem naszych produktów i usług (”Produkty”). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu komunikacji z Tobą (np. w sytuacji złożenia reklamacji, nadsyłanych zapytań itp.).

Niniejsza Polityka odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest SNH Group Sp. z o. o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000 100 60 40 pod adresem ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany, identyfikującą się numerem NIP: 991 054 76 16, REGON: 523 925 635posiadającą adres e-mail: kontakt@snhdrones.pl zwaną dalej „Administrator”.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe, które nam podajesz tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są, w zależności od sytuacji, w następujących celach:

 • nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, rozwiązanie i prawidłowa realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym prowadzenie konta użytkownika na Stronie Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wysyłanie newslettera zawierającego informację handlową dotyczącą Produktów oraz nowości na Stronie Internetowej, w tym ofert promocyjnych, o ile wyrazisz na to zgodę ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • realizacja składanych przez Ciebie zamówień na Produkty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywanie składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługa innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketing bezpośredni, o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. dochodzenie przez nas roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami, przeciwdziałanie nadużyciom lub oszustwom, reakcja na zapytania, skargi, sugestie) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W przypadku, w którym podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda (newsletter, marketing bezpośredni), masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Podanie danych

Podajesz nam swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, w tym wyświetlenie dopasowanych informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych na Stronie Internetowej, oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów Produktów oferowanych na naszej Stronie Internetowej.

3. Formularze kontaktowe

Przesyłając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę, aby Twoje dane osobowe w zakresie obejmującym imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu były przetwarzane przez SNH Group Sp. z o.o. w celu kontaktu z Tobą. Podanie w/w danych jest dobrowolne, i niezbędne do przedstawienia informacji o usługach/produktach, możliwości skorzystania z dofinansowania. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie takiej informacji na adres e-mail: kontakt@shdrones.pl. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody będzie zgodne z RODO.

4. Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej – do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

lub

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy nami a Tobą

lub

 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych była udzielona nam przez Ciebie zgoda (newsletter, marketing bezpośredni)

lub

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub dane były przetwarzane w celu profilowania, zgodnie z poniższym.

Jednakże każdorazowo będzie to okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się współpraca lub świadczenie usług na Twoją rzecz.

Profilowanie

W ramach Strony Internetowej możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakie Produkty mogą Cię zainteresować, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach Strony Internetowej, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam Produktów.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec stosowanego przez nas profilowania.

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane:

 • podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta;
 • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie;
 • organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom, w przypadku, gdy będzie to konieczne dla naszej obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez nas roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator klienta przypisany Państwu przez podmiot obsługujący płatności temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, posiadasz następujące uprawnienia:

 • uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe;
 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), a także – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe postępujemy niezgodnie z prawem).

Pliki Cookies

Pliki Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie informacje, składające się z szeregu liter i cyfr, wysyłane przez Stronę Internetową i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych. W plikach tych znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy serwisu internetowego („Pliki Cookies”).

Pliki Cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Administrator wykorzystuje Pliki Cookies (i podobne dane przeglądarki np. ciasteczka Flash) w następujących celach:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji;
 • statystycznych;
 • marketingowych;
 • udostępniania funkcji Strony Internetowej;
 • zapobiegania oszustwom;
 • oceny realnego zainteresowania Stroną Internetową;
 • poznania sposobu, w jaki korzystasz ze Strony Internetowej;
 • stałego udoskonalania Strony Internetowej oraz dostępnych na niej zakładek i dostosowywania jej do Twoich potrzeb.

Możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Plików Cookies. Wyłączenie możliwości zapisywania Plików Cookies może ograniczyć lub wyłączyć funkcjonalność Strony Internetowej. Jeżeli podejmujesz decyzję o dalszym korzystaniu ze Strony Internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz tym samym zgodę na zapisywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym, którego używasz i wykorzystywanie ich przez Administratora. Z kolei jeśli Twoja przeglądarka jest skonfigurowana na odrzucanie ciasteczek z naszej Strony Internetowej, nie będziesz w stanie dokonać zakupu lub skorzystać z niektórych funkcji na naszej Stronie Internetowej, takich jak przechowywanie Produktów w koszyku lub otrzymanie spersonalizowanych rekomendacji. W związku z tym zachęcamy, aby ustawić akceptowanie ciasteczek z naszej Strony Internetowej w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat Plików Cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub www.youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Administrator współpracuje z Google Analytics, będącym serwisem zewnętrznym, który może zamieszczać Pliki Cookies na Twoim urządzeniu końcowym.

Administrator może przetwarzać również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem przez Ciebie ze Strony Internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Zgoda na korzystanie z cookies

Aby nasza strona internetowa mogła prawidłowo funkcjonować, korzystamy z cookies. Aby uzyskać Państwa ważną zgodę na wykorzystanie i przechowywanie cookies w przeglądarce, z której korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, oraz aby odpowiednio to udokumentować, korzystamy z platformy zarządzania zgodą: CookieFirst. Technologia ta jest dostarczana przez Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Holandia. Strona internetowa: https://cookiefirst.com zwana dalej CookieFirst.

Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem CookieFirst, aby umożliwić nam uzyskanie od Państwa ważnej zgody na korzystanie z niektórych cookie. Następnie CookieFirst zapisuje w Państwa przeglądarce adres cookie, aby móc aktywować tylko te cookie, na które wyrazili Państwo zgodę i odpowiednio to udokumentować. Przetworzone dane są przechowywane do momentu upływu ustalonego wcześniej okresu przechowywania lub do momentu, w którym zażądają Państwo usunięcia danych. Niezależnie od powyższego mogą obowiązywać pewne obowiązkowe, ustawowe okresy przechowywania.

CookieFirst służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z serwisu cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Umowa o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z CookieFirst. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dane osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

Pliki dziennika serwera

Nasza strona internetowa i CookieFirst automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Gromadzone są następujące dane:

 • Twój status zgody lub wycofanie zgody
 • Twój zanonimizowany adres IP
 • Informacje o Państwa przeglądarce
 • Informacje o Państwa urządzeniu
 • Data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej
 • Adres url strony internetowej, na której zapisałeś lub zaktualizowałeś swoje preferencje dotyczące zgody
 • Przybliżona lokalizacja użytkownika, który zapisał swoje preferencje dotyczące zgody
 • Uniwersalny unikalny identyfikator (UUID) osoby odwiedzającej witrynę, która kliknęła baner cookie.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2020r. O jej ewentualnych zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://snhdrones.pl/polityka-prywatnosci

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. Dz.U.2018.1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) oraz aktów wykonawczych, wydanych na ich podstawie.