Mapa stref geograficznych dla lotów dronem – gdzie i jak bezpiecznie latać?

Latanie dronem daje możliwość odkrywania nowych perspektyw i tworzenia niesamowitych materiałów wizualnych. Razem z rosnącą popularnością tych urządzeń pojawia się także konieczność przestrzegania określonych zasad i regulacji. W świecie, w którym drony dzielą przestrzeń powietrzną z innymi statkami powietrznymi, podstawą jest zrozumienie, gdzie można bezpiecznie latać.

Dlaczego musisz wiedzieć, gdzie można latać dronem?

Przed rozpoczęciem przygody z dronem, musisz zrozumieć, że istnieją pewne ograniczenia i przepisy, które regulują loty tych maszyn.

Drony mogą stanowić zagrożenie dla innych statków powietrznych, ludzi oraz prywatności. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby znać przepisy i je respektować. Wiedza na temat stref, w których można legalnie latać, jest niezbędna i pozwala uniknąć konsekwencji prawnych, a także zapewnić bezpieczeństwo innych.

Każdy operator drona przed rozpoczęciem lotu musi sprawdzić, gdzie jest możliwe i dozwolone korzystanie z tego urządzenia. Fundamentem jest poznanie różnych stref geograficznych i przestrzeganie ich ograniczeń.

Pamiętaj, że latanie dronem powinno przynosić radość i satysfakcję, ale nigdy nie powinno naruszać przepisów ani stwarzać zagrożenia.

Czym są powietrzne strefy geograficzne i kto je wyznacza

W ostatnich latach wprowadzono nowe regulacje dotyczące korzystania z przestrzeni powietrznej, wprowadzając pojęcie stref geograficznych. Strefy geograficzne są fundamentalnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności w kontekście lotów dronem. Zrozumienie ich jest niezbędne, aby uniknąć potencjalnych problemów i naruszeń przepisów.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/947/UE strefa geograficzna to określony obszar przestrzeni powietrznej, który jest wyznaczany przez odpowiednie organy. W Polsce za wyznaczanie tych stref odpowiada Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Strefy geograficzne są klasyfikowane w kilka kategorii, a każda z nich określa zasady, które obowiązują w danym obszarze.

Przestrzeń powietrzna a drony – podział stref geograficznych

Przestrzeń powietrzna jest podzielona na 5 stref, z których każda ma swoje przepisy dotyczące lotów dronów. Poniżej przedstawiamy podział przestrzeni powietrznej:

Strefy DRA-P

Strefy DRA-P obejmują obszary, w których operacje dronów są surowo zabronione.

W kategorii tej wyróżnia się obszary:

 • TSA (Temporary Segregated Area). To obszary czasowo ograniczone, zazwyczaj w okolicach lotnisk wojskowych, gdzie obowiązuje bezwarunkowy zakaz lotów dronem.
 • MRT (Military Route). To obszary o specyficznym kształcie obejmujące strefy lotnictwa wojskowego.
 • TMA (Terminal Manuvering Area). Są to obszary na sporych wysokościach wokół cywilnych lotnisk.
 • MTMA (Military Terminal Manuvering Area). To obszary na wysokościach wokół wojskowych lotnisk.
 • TFR (Temporary Feeding Routes). Obszary te składają się z militarnych tras przelotowych, wyznaczonych na określonym pułapie. Chociaż są rzadko używane, trzeba je respektować.
 • R (Restricted). To obszary ustalane podczas różnych akcji ratunkowych, bez wcześniejszego powiadomienia. Zezwolenie na lot wydaje osoba uprawniona do utworzenia tego obszaru.

Strefy DRA-R

Strefy DRA-R obejmują obszary, gdzie operacje dronów są możliwe za uprzednią zgodą i na określonych warunkach ustalonych przez PAŻP lub inne upoważnione podmioty.

W tej kategorii prawo wyróżnia:

 • MCTR (Military Control Zone), czyli obszary kontrolowane przez lotniska wojskowe. Przepisy dotyczące lotów są ustalane przez Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.
 • TRA (Temporary Reserved Area), czyli obszary zarezerwowane czasowo. Ciągną się wzdłuż wschodniej i północnej granicy naszego kraju i są pod kontrolą Straży Granicznej. Lot jest dozwolony wyłącznie po otrzymaniu pozwolenia jednostki zarządzającej konkretną strefą.

Kategoria ta dzieli poszczególne typy stref DRA-R na:

 • DRA-RH (uzyskanie zgody na lot jest wysoce prawdopodobne). Prawdopodobieństwo wynika ze stosunkowo dużej odległości od ogrodzenia lotniska (ponad 6 km), a co za tym idzie – mniejszego ryzyka zakłócenia ruchu lotniczego i wypadków.
  • CTR (Control Zone) to obszary kontrolowane przez lotniska cywilne, ponad 6 km od ogrodzenia. Wytyczne ustalane są przez PANSA.
  • ATZ (Aerodrome Traffic Zone). To obszary na terenach lotnisk aeroklubowych, ponad 6 km od ogrodzenia. Wytyczne ustalane przez aeroklub.
 • DRA-RM (uzyskanie zgody na lot jest średnio prawdopodobne). Prawdopodobieństwo wynika z umiarkowanej odległości od ogrodzenia lotniska (1-6 km) i obecności terenów chronionych. Wiąże się to ze średnim niebezpieczeństwem i ryzykiem ingerencji w ruch lotniczy.
  • CTR to obszary kontrolowane przez lotniska cywilne, 1-6 km od ogrodzenia. Wytyczne ustalane są przez PANSA.
  • ATZ to obszary na terenach lotnisk aeroklubowych, 1-6 km od ogrodzenia. Wytyczne ustalane są przez aeroklub.
  • P (Prohibited). To obszar ponad 500 m od terenu chronionego; loty są z reguły zakazane. W skład strefy wchodzą obiekty państwowe i przemysłowe chronione przez SOP. Lot wymaga więc zgody służb SOP lub danego zakładu.
 • DRA-RL (uzyskanie zgody na lot jest mało prawdopodobne). Niskie prawdopodobieństwo wynika z małej odległości od ogrodzenia lotniska (mniej niż 1 km), a także ze względu na obszary wojskowe i tereny chronione. Wiąże się to z wysokim ryzykiem wypadków, zakłóceniem ruchu lotniczego i działań wojskowych.
  • Również tu występuje podział na obszary CTR, ATZ, MCTR, P, R i TRA, omówione powyżej.
  • Dodatkowo pojawia się tu kategoria D (Danger). Oznacza ona niebezpieczne obszary manewrów wojskowych na poligonie. Loty są dozwolone jedynie za pozwoleniem wojska.

Strefy DRA-I

Strefy DRA-I odgrywają rolę stref informacyjnych. Zawierają niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz warunków lotów dronem w określonych obszarach.

Strefy DRA-I obejmują również:

 • ADIZ (Air Defence Identification Zone), czyli obszary rozciągające się wzdłuż północnej i wschodniej granicy Polski. Zazwyczaj pokrywają się one z DRA-RL (TRA). Niektórzy operatorzy są zobowiązani do przedstawienia planu lotu. Zwolnione z tego obowiązku są jednak drony VLOS o masie do 25 kg oraz drony do 150 kg, odbywające loty w celach sportowych i rekreacyjnych.
 • R (Restricted).
 • RMZ (Radio Communication Mandatory Zone), czyli obszary o obowiązkowej dwukierunkowej łączności radiowej. Operatorzy dronów muszą wypełnić zgłoszenie lotu Check-in w tych obszarach.
 • AREA. To miejsca obecności spadochroniarzy i lotniarzy, zgłoszonych imprez sportowych i obszary zwiększonego ruchu powietrznego.
 • LPR. Tworzą je najczęściej obszary wokół lądowisk Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, związane z operacjami śmigłowców.
 • NW (Navigational Warning) są podobne do obszarów AREA; mają na celu ostrzeganie o zwiększonym ruchu powietrznym. Planując w nich latać, operator drona musi przeprowadzić procedurę Check-in.

DRA-T

Strefy DRA-T to obszary, w których korzystanie z dronów wymaga dodatkowych środków technicznych, takich jak transpondery, by zapewnić bezpieczny ruch lotniczy.

DRA-U

DRA-U to obszary, w których operacje dronów mogą odbywać się wyłącznie przy wsparciu zweryfikowanych usług, zgodnie z warunkami określonymi przez PAŻP.

Jak uzyskać mapę stref geograficznych dla lotów dronem

Chcesz sprawdzić, w jakiej strefie geograficznej się znajdujesz i gdzie można latać dronem? Istnieją różne narzędzia i aplikacje, które możesz wykorzystać. Mogą Ci pomóc na przykład programy Check-In lub DroneMap. Jednym z rozwiązań jest też interaktywna mapa dostępna na stronie internetowej ULC. Znajdziesz tam informacje dotyczące aktualnych stref oraz ograniczeń na danym obszarze.

Zdobywaj wiedzę na szkoleniach w SNH Drones

Pamiętaj, że latanie dronem wiąże się z odpowiedzialnością, a przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa jest niezwykle istotne. Udział w specjalistycznych kursach pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego latania.

Realizowane przez nas szkolenia VLOS to doskonała okazja, aby uczyć się od profesjonalistów, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat przepisów, procedur oraz obszarów, w których można bezpiecznie latać dronem.

Latanie dronem oferuje wiele możliwości, ale także niesie ze sobą pewne obowiązki. Wiedza na temat stref geograficznych, w których możesz latać, jest niezbędna dla legalności i bezpieczeństwa tej rozrywki. Pamiętaj więc, że przestrzeń powietrzna jest podzielona na różne strefy, a regulacje mogą się różnić w zależności od regionu. Zawsze przestrzegaj przepisów i dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.