Leśnictwo

Leśnictwo

Drony używane w pracach leśnych oszczędzają mnóstwo czasu oraz pozwalają spojrzeć na powierzchnię z zupełnie innej perspektywy.
Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym możliwe jest szybkie oszacowanie strat oraz powierzchni powstałych w skutek klęsk żywiołowych oraz działań szkodników. Zdjęcia są w procesie obróbczym łączone w mapę, która następnie jest osadzana w odpowiednim układzie współrzędnych.

W jaki sposób można wykorzystać drony w leśnictwie?

Drony w leśnictwie wykorzystywane są do:
• Szacowania szkód powstałych w skutek klęsk żywiołowych,
• Wykrywania drzew zaatakowanych przez szkodniki,
• Przygotowywania aktualnych ortofotomap,
• Precyzyjnego pomiaru obszaru uprawy zniszczonej przez zwierzynę.
• Inwentaryzacji zwierzyny z użyciem kamer termowizyjnych,
• Szacowania zasobności drzewostanu.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami