Fotogrametria

Co to jest ortofotomapa?

Jest to przetworzone zdjęcie lotnicze, które zostało dopasowane do jednolitej skali i wpasowane w punkty osnowy geodezyjnej.

Do czego możemy wykorzystać ortofotomapę?

Ortofotomapy mają dziesiątki zastosowań i są wykorzystane w wielu branżach takich jak:

  • Geodezja – narzędzie do sporządzania i aktualizowania map,
  • Leśnictwo i rolnictwo – narzędzie do zarządzania terenem, szacowanie szkód, określanie kondycji roślin,
  • Budownictwo – narzędzie do planowania przestrzennego, projektowania infrastruktury, dokumentacji postępów budowy, inwentaryzacji obiektów.

Dokładność

Nasze ortofotomapy powstają z dokładnością nawet do 1 cm na pixel – w zależności od przeznaczenia końcowego. Tak duża dokładność nie jest możliwa do osiągnięcia na zdjęciach satelitarnych, ani wykonanych z samolotu załogowego. Dodatkowo dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii GPS RTK (Real-Time Kinematic), PPK (Post-Processed Kinematic) oraz fotopunktów jesteśmy w stanie z kilkucentymetrową dokładnością umieścić ortofotomapę w wybranym układzie współrzędnych.

Prawdziwa ortofotomapa

Standardowo dostarczane ortofotomapy poprawnie prezentują tylko obiekty na poziomie gruntu. Wyższe obiekty – takie jak budynki ulegają zniekształceniu – są pochylone lub ich wierzchołek jest przesunięty. Im wyższy jest obiekt tym większe jest zniekształcenie. Przyczyną powstania takiego problemu jest wykonywanie zdjęć w rzucie środkowym.
Nasze ortofotomapy są prawdziwymi ortofotomapami – to znaczy,  że obiekty, które wystają ponad powierzchnię ziemi nie ulegają zniekształceniu – zakrzywieniu lub przesunięciu. Zdjęcia są wykonywanie w rzucie ortogonalnym, czyli prostopadłym do fotografowanej płaszczyzny. Takie działanie znacząco zwiększa ich użyteczność i pozwala na pomiary rzeczywistych wartości obiektów znajdujących się powyżej poziomu gruntu.

Modele 3D i chmury punktów

Co to jest model 3D?

Jest to wytworzona na podstawie zdjęć lub skanu, gęsta chmura punktów, która w procesie obróbki przez specjalistyczne oprogramowanie jest łączona w siatkę trójkątów tworząc model trójwymiarowy.

Do czego możemy wykorzystać model 3D oraz chmurę punktów?

Modele 3D oraz chmury punktów są wykorzystywane do:
• Pomiarów powierzchni krzywych – obliczanie powierzchni dachu –
na przykład w celu sprawdzenia rentowności inwestycji w panele fotowoltaiczne,
• Pomiarów objętości – obliczanie objętości hałd oraz wyrobisk,
• Dokumentacji stanu budynków,
• Wizualizacji obiektów – przeprowadzanie wirtualnych spacerów dookoła budynku, wizualizacja aktualnego stanu inwestycji,
• Inspekcji powykonawczych – analiza poprawności wykonania inwestycji przez wykonawcę.

Numeryczne modele terenu

Co to jest numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT)?

NMT – numeryczny model terenu (ang. DTM – Digital Terrain Model) jest numeryczną reprezentacją terenu umożliwiającą określenie wysokości dowolnego punktu (w określonym obszarze), odtworzenie kształtu powierzchni terenu.  NMPT – numeryczny model pokrycia terenu (ang. DSM – Digital Surface Model) jest numeryczną reprezentacją terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię takimi jak: budynki, drzewa, mosty i inne elementy infrastruktury.

Do czego możemy wykorzystywać NMT oraz NMPT?

Numeryczne modele terenu (NMT) oraz numeryczne model pokrycia terenu (NMPT) są wykorzystywane na przykład do:

  • Analizy terenowej na potrzeby inwestycji,
  • Analizy brzegowej rzek, wałów oraz zbiorników wodnych,
  • Lokalizacji nierówności wymagających prac ziemnych.

Czas realizacji to nawet 2 dni robocze!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Przewiń do góry