,

Szkolenie VLOS 25 kg (NSTS-02)

1.500,00 

NSTS-02 kurs – szkolenie dla pilotów dronów na loty dronem w kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie do 25 kg w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS.

Kurs VLOS 25kg (NSTS-02) obejmuje:

 • 2 dni szkolenia online z instruktorem w formie wykładów na żywo
 • 8 godzin szkolenia praktycznego
 • 12 miesięcy dostępu do platformy e-learningowej
 • Egzamin teoretyczny oraz praktyczny
SKU: GTU12 Podstawa zwolnienia: art.43ust.1pkt29lit.a-2 Kategorie: ,

UWAGA! Jeśli zdecydujesz się na zakup szkolenia w naszym sklepie, otrzymasz dodatkowy rabat na dowolnego drona!

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!


Co daje ukończenie szkolenia NSTS – 02?

Ukończ szkolenie pilota drona w kategorii szczególnej dla scenariusza NSTS-02 i wykonuj operacje VLOS dronami o masie do 25 kg również w terenie zabudowanym.

Jeśli chcesz wykonywać profesjonalne loty spoza kategorii otwartej również w zabudowanym i nad osobami postronnymi, musisz posiadać certyfikat UAVO VLOS NSTS-02. Uprawnia on do wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota dronami o masie do 25 kg. W tym celu należy jednak odbyć szkolenie i zdać odpowiedni egzamin.

Uwaga! Wykonywanie lotów w ramach kategorii szczególnej możliwe jest na podstawie ważnego Oświadczenia o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym NSTS. Takie oświadczenie operator BSP mógł przedłożyć do ULC do 31 grudnia 2023 r. Uprawnienia ważne są do 31 grudnia 2025 r.

Nasz ośrodek snhdrones.pl prowadzi profesjonalne szkolenia dla przyszłych pilotów BSP. Oferowany kurs NSTS-02 składa się z części teoretycznej oraz praktycznej przygotowując Cię do zdania egzaminu. Po jego zaliczeniu otrzymujesz Certyfikat Kompetencji Pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego. Jest to potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego oraz nabycia wymaganych umiejętności. Zdobyte uprawnienia upoważniają Cię do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) zgodnych ze scenariuszem NSTS-02 w kategorii szczególnej — dronami do 25 kg.

Kurs VLOS 25 kg (NSTS – 02) latania dronami w zasięgu wzroku składa się z dwóch części

Część teoretyczna szkolenia NSTS-02

Kurs VLOS 25 kg (NSTS - 02) SNH Drones

Oferowane szkolenie teoretyczne NSTS-02 kategorii szczególnej jest realizowane online. Są to dwa dni wykładów – w sumie 12 godzin, prowadzonych na żywo przez instruktora. Ta część szkolenia obejmuje zagadnienia z:

 • Meteorologia
 • Przepisy lotnicze
 • Procedury operacyjne
 • Ograniczenia możliwości człowieka
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych

Składając zamówienie, wybierasz dogodny dla Ciebie termin szkolenia teoretycznego na pilota drona UAVO VLOS NSTS-02.

Część praktyczna szkolenia NSTS-02

Szkolenie praktyczne NSTS-02 SNH Drones

W ramach szkolenie praktycznego otrzymujesz minimum 8 godzin zegarowe zajęć.  7 godzin to czas treningu lotu, a minimum 1 godzina poświęcona jest naziemnym procedurom obsługi drona. Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • Czynności przed startem
 • Procedury w trakcie lotu
 • Czynności po zakończeniu lotu
 • Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych

Termin realizacji szkolenia praktycznego możesz dopasować do swojego kalendarza.

Dostęp do platformy e-learningowej w ramach szkoleń

SNH Drones prawo lotnicze

Korzystając z naszej oferty szkoleniowej na pilota drona kategorii szczególnej dla scenariusza NSTS-02 dostaniesz na 12 miesięcy dostęp do platformy e-learningowej. Zostały na niej zamieszczone prezentacje z zakresu wykupionego szkolenia oraz przykładowe pytania egzaminacyjne.

Egzamin pilota drona dla NSTS-02

egzamin na pilota drona

Po zakończeniu szkolenia zostaniesz umówiony na egzamin teoretyczny kończący szkolenie, który polega na wypełnieniu testu wyboru. Część praktyczna egzaminu odbywa się ramach szkolenia praktycznego. Po zdaniu egzaminu Twoje dokumenty zostaną przesłane do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W Twoim profilu pilota drona zostanie potwierdzone nabycie uprawnień do przeprowadzania lotów zgodnie ze scenariuszem NSTS-02.

Szkolenie pilota drona NSTS-02 – czemu warto go ukończyć?

Wprowadzone 31 grudnia 2020 roku przypisy unijne dokładnie klasyfikują loty BSP na podstawie ich stopnia ryzyka. Bez profesjonalnych szkoleń loty dronami możesz wykonywać jedynie w ramach kategorii otwartej (niskiego ryzyka). Są one ściśle uregulowane i zależne od masy drona. Loty dronami o wadze powyżej 2 kg do 25 kg w ramach tej podstawowej kategorii możesz przeprowadzać jedynie z dala od ludzi i budynków.

Certyfikat UAVO VLOS NSTS-02, pozwala Ci na dokonywanie samodzielnej oceny bezpiecznej odległość od osób oraz zabudowań. Umożliwia Ci to przeprowadzanie złożonych operacji dronami w terenie zabudowanym oraz w pobliżu osób postronnych (z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa). Będziesz posiadać również wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie lotniczych procedur. Uprawnienia pilota kategorii szczególnej NSTS-02 to możliwość rozwoju dla Ciebie i Twoich pracowników. Warto pamiętać, że loty wykonywana w ramach kategorii szczególnej wymagają weryfikacji, lub zgody z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 Co po szkoleniu VLOS 25 kg (NSTS – 02)?

Będąc absolwentem naszego ośrodka szkoleniowego, otrzymasz nasze wsparcie przy rozwoju swojej kariery pilota i operatora drona:

 • Dostaniesz specjalne zniżki na kolejne szkolenia w naszym ośrodku.
 • Wyjątkową ofertę cenową przy zakupie sprzętu oraz BSP.
 • Możliwość organizacji egzaminów w celu przedłużenia uprawnień.
 • Nasi specjaliści pomogą Ci  w wyborze odpowiedniego do planowanych działań sprzętu.
 • Wsparcie w interpretacji i regulacji nowych przepisów prawnych dotyczących dronów.

Warunki przystąpienia do szkolenia VLOS 25 kg (NSTS – 02)

Jeśli chcesz zacząć szkolenie na pilota drona ze scenariusza NSTS-02, który pozwoli Ci na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku z użyciem BSP o masie do 25 kg, musisz być osobą pełnoletnią lub mieć ukończone 16 lat i posiadać zgodę opiekunów prawnych.

Zanim rozpoczniesz szkolenie, musisz zarejestrować się na stronie drony.gov.pl i nabyć kompetencje do wykonywania lotów w podkategorii A1/A3 w kategorii otwartej.

Istotne informacje przed przystąpieniem do szkolenia NSTS-02?

 • Nie potrzebujesz Badań Lotniczo-Lekarskich, by przystąpić do szkolenia.
 • Nasz ośrodek posiada szeroki wybór dronów wykorzystywanych podczas szkoleń.
 • Pamiętaj, by składając zamówienie wybrać miasto, w którym chcesz odbyć szkolenie praktyczne.
 • Egzamin teoretyczny oraz praktyczny jest przeprowadzany indywidualnie i obie części zdajesz jednego dnia w dopasowanym do twoich potrzeb terminie.

Pomożemy Ci również w zdobyciu środków na szkolenia pilotów dronów dla Twojej firmy. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Dotacje.

Zadzwoń

lub wyślij zapytanie