Szkolenie Instruktorskie

16.000,00 

Cena obejmuje:

 • Szkolenie teoretyczne w formie wykładu on-line na żywo z instruktorem
 • Szkolenie praktyczne
 • Nadzorowaną praktykę instruktorską
 • 12 miesięcy dostępu do platformy e-learningowej

Co daje ukończenie szkolenia?

Szkolenie kompleksowo przygotuje Cię do zdania egzaminu, po którym otrzymasz świadectwo kwalifikacji UAVO INS wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Posiadając świadectwo kwalifikacji będziesz mógł prowadzić szkolenia do uzyskania uprawnień UAVO. Szkolenie jest przeprowadzane na podstawie zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego programu szkolenia.

Przed przystąpieniem do szkolenia musisz posiadać świadectwo kwalifikacji VLOS lub BVLOS!

Szkolenie składa się z dwóch części

Część teoretyczna

Szkolenie teoretyczne realizujemy w formie 25 godzin (3 dni) wykładów on-line, prowadzonych na żywo przez instruktora, obejmujących swoim zakresem przedmioty:

 • Prawo lotnicze.
 • Pedagogika.
 • Metodyka szkolenia.
 • Zasady wykonywania lotów.
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 • Człowiek możliwości i ograniczenia.
 • Szczególne przypadki w locie.

 

Termin realizacji szkolenia teoretycznego jest ustalany indywidualnie.

Część praktyczna

Szkolenie praktyczne realizujemy w formie  4 godzi szkolenia naziemnego oaz 8 godzin ćwiczeń w locie. Zajęcia obejmują swoim zakresem:

 • Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego.
 • Obsługę naziemną i ocenę jego zdatności do lotu.
 • Umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych.
 • Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

 

Termin realizacji szkolenia praktycznego jest indywidualnie dopasowywany do Twojej dostępności.

Dostęp do platformy e-learningowej

W ramach szkolenia dostaniesz na 12 miesięcy dostęp do platformy e-learningowej, na której są umieszczone prezentacje z zakresu wykupionego szkolenia oraz najnowsze informacje istotne dla pilotów dronów.

Egzamin

Po zakończeniu szkolenia zostaniesz umówiony na państwowy egzamin teoretyczny oraz praktyczny kończący szkolenie. Obie części egzaminu odbywają się tego samego dnia. Część teoretyczna polega na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru. Na części praktycznej zostaniesz poproszony przez egzaminatora o wykonanie różnych manewrów (których nauczysz się na szkoleniu). Po zdaniu egzaminu prześlemy Twoje dokumenty do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Świadectwo kwalifikacji otrzymasz pocztą.

Co po szkoleniu?

Jako absolwent naszego ośrodka możesz liczyć na nasze pełne wsparcie w swojej zawodowej karierze związanej z dronami:

 • Zniżki na kolejne szkolenia w naszym ośrodku.
 • Zniżki na zakup oferowanego przez nas sprzętu.
 • Organizacja egzaminów przedłużających ważność świadectwa kwalifikacji.
 • Profesjonalne doradztwo w wyborze sprzętu odpowiedniego do planowanych działań.
 • Pomoc w zakresie interpretacji nowych regulacji prawnych dotyczących dronów.

Warunki przystąpienia do szkolenia

Aby przystąpić do szkolenia musisz spełnić następujące warunki:

 • Być osobą pełnoletnią.
 • Posiadać co najmniej jedno uprawnienie zgodne z Krajowym Scenariuszem Standardowym NSTS-01- NSTS-09.

Informacje dodatkowe

 • W ramach opłaty za szkolenie masz 3 podejścia do egzaminu teoretycznego oraz 1 podejście do egzaminu praktycznego.
 • Szkolenie będzie przeprowadzone na dronach należących do ośrodka szkolenia.
Przewiń do góry

Zadzwoń

lub wyślij zapytanie