Szkolenie + Egzamin A2

89,00 

Cena obejmuje:

  • Indywidualny termin egzaminu
  • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy
  • Sporządzenie dokumentacji oraz wysłanie oświadczenia o zdanym egzaminie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Szkolenie

Szkolenie realizowane jest w formie e-learningu i obejmuje tylko część teoretyczną. Materiały w nim przedstawione obejmują przedmioty z zakresu:

  • Meteorologia
  • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
  • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Kursant we własnym zakresie przygotowuje się do egzaminu, mając do dyspozycji prezentację oraz testy systematyzujące wiedzę z każdego działu.

 

Egzamin A2

Zdanie egzaminu A2 uprawnia do wykonywania lotów w kategorii otwartej według nowych przepisów, które weszły w życie z dniem 31.12.2020 r. Obecnie obowiązują przepisy przejściowe. Obejmują one wykonywanie lotów dronami o masie od 500 g do 2 kg i w odległości co najmniej 50 m od osób postronnych. Po wprowadzeniu właściwych przepisów od dnia 2.01.2023 r. kategoria otwarta A2 będzie obejmować loty dronami o masie od 900 g do 4 kg w odległości co najmniej 30 m od osób lub co najmniej 5 m, jeżeli dron ma funkcję niskiej prędkości i jest ona aktywna. Od 2023 r. możliwe będzie wykonywanie lotów tylko dronami z nadaną klasą, jednak do tej pory nie ma określonych podmiotów, które mogłyby odpowiednie klasy nadawać.

Co po egzaminie?

Jako absolwent naszego ośrodka możesz liczyć na nasze pełne wsparcie w swojej zawodowej karierze związanej z dronami w:

  • Profesjonalne doradztwo w wyborze sprzętu odpowiedniego do planowanych działań.
  • Pomoc w zakresie interpretacji nowych regulacji prawnych dotyczących dronów.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Aby przystąpić do egzaminu należy:

Informacje dodatkowe

  • W ramach opłaty za egzamin przysługują 3 podejścia do egzaminu.
  • Certyfikat wstawiony będzie w formie elektronicznej dostępny do pobrania po zalogowaniu na swój profil pilota na stronie drony.ulc.gov.pl.

Polecamy do tego produktu:

Przewiń do góry

Zadzwoń

lub wyślij zapytanie