Promocja!

Doszkolenie BVLOS do VLOS <5kg

1.500,00  1.100,00 

Cena obejmuje:

 • 2 dni szkolenia teoretycznego w formie wykładu on-line na żywo z instruktorem
 • 6 godzin szkolenia praktycznego
 • 12 miesięcy dostępu do platformy e-learningowej

Co daje ukończenie szkolenia?

Szkolenie kompleksowo przygotuje Cię do zdania egzaminu, po którym otrzymasz świadectwo kwalifikacji UAVO BVLOS wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Posiadając świadectwo kwalifikacji będziesz mógł wykonywać loty w celach komercyjnych bezzałogowymi statkami powietrznymi w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku.

Szkolenie składa się z dwóch części

Część teoretyczna

Szkolenie teoretyczne realizujemy w formie 16 godzin (2 dni) wykładów on-line, prowadzonych na żywo przez instruktora, obejmujących swoim zakresem przedmioty:

 • Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
 • Meteorologia.
 • Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego.
 • Nawigacja.
 • Procedury operacyjne.
 • Osiągi i planowanie lotu.
 • Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego.
 • Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS).
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.

Termin realizacji szkolenia teoretycznego wybierasz podczas składania zamówienia.

Część praktyczna

Szkolenie praktyczne realizujemy w formie 6 godzin ćwiczeń w locie. Zajęcia obejmują swoim zakresem:

 • Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego.
 • Obsługę naziemną i ocenę jego zdatności do lotu.
 • Umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych.
 • Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Termin realizacji szkolenia praktycznego jest indywidualnie dopasowywany do Twojej dostępności.

Dostęp do platformy e-learningowej

W ramach szkolenia dostaniesz na 12 miesięcy dostęp do platformy e-learningowej, na której są umieszczone prezentacje z zakresu wykupionego szkolenia oraz najnowsze informacje istotne dla pilotów dronów.

Egzamin

Po zakończeniu szkolenia zostaniesz umówiony na państwowy egzamin teoretyczny oraz praktyczny kończący szkolenie. Obie części egzaminu odbywają się tego samego dnia. Część teoretyczna polega na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru. Na części praktycznej zostaniesz poproszony przez egzaminatora o wykonanie różnych manewrów (których nauczysz się na szkoleniu). Po zdaniu egzaminu prześlemy Twoje dokumenty do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Świadectwo kwalifikacji otrzymasz pocztą.

Co po szkoleniu?

Jako absolwent naszego ośrodka możesz liczyć na nasze pełne wsparcie w swojej zawodowej karierze związanej z dronami:

 • Zniżki na kolejne szkolenia w naszym ośrodku.
 • Zniżki na zakup oferowanego przez nas sprzętu.
 • Organizacja egzaminów przedłużających ważność świadectwa kwalifikacji.
 • Profesjonalne doradztwo w wyborze sprzętu odpowiedniego do planowanych działań.
 • Pomoc w zakresie interpretacji nowych regulacji prawnych dotyczących dronów.

  Warunki przystąpienia do szkolenia

Aby przystąpić do szkolenia musisz spełnić następujące warunki:

 • Posiadać świadectwo kwalifikacji VLOS.
 • Posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy IV lub wyższej.
 • Być osobą pełnoletnią lub mieć zgodę opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Informacje dodatkowe

 • Opłata za szkolenie dotyczy uprawnień do 5 kg.
 • W ramach opłaty za szkolenie masz 1 podejście do egzaminu praktycznego.
 • Szkolenie będzie przeprowadzone na dronach należących do ośrodka szkolenia.
 • odczas składania zamówienia powinieneś wybrać miasto, w którym przystąpisz do szkolenia praktycznego.
 • Termin egzaminu jest wyznaczany przez egzaminatora dla grupy kursantów. Nie ma możliwości przystąpienia do niego indywidualnie.
 • W podstawową cenę szkolenia nie jest wliczona opłata za wydanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego (300zł). Możemy zorganizować dla Ciebie takie badania.
 • W podstawową cenę szkolenia nie jest wliczona opłata za przystąpienie do egzaminu oraz wydanie świadectwa kwalifikacji w wysokości 321 zł. Możemy wykonać tą opłatę za Ciebie, jeśli wybierzesz taką opcję podczas składania zamówienia.

Polecamy do tego produktu:

Przewiń do góry

Zadzwoń

lub wyślij zapytanie