Agisoft Metashape Professional – licencja wieczysta pływająca

38.999,00 

Licencja pływająca

Pozwala na zainstalowanie programu na dowolnej liczbie komputerów i uruchamianie go w dowolnym momencie na tylu systemach, ile wskazuje liczba zakupionych licencji. Jedna maszyna komputerowa zostanie wyznaczona jako “serwer licencji”; zainstalowane na niej narzędzie serwera licencji będzie zarządzać dystrybucją licencji w sieci komputerów, na których program został zainstalowany. Licencja pływająca jest dostępna tylko dla Agisoft Metashape Professional Edition.

Brak w magazynie

Agisoft Metashape Professional – Profesjonalne rozwiązanie do fotogrametrii i modelowania 3D

Agisoft Metashape to oprogramowanie do fotogrametrycznego przetwarzania obrazów cyfrowych (zdjęcia lotnicze i bliskiego zasięgu, zdjęcia satelitarne) i generowania trójwymiarowych danych przestrzennych, które mogą być wykorzystywane w aplikacjach GIS, dokumentacji dziedzictwa kulturowego, produkcji efektów wizualnych oraz do pomiarów pośrednich obiektów w różnych skalach.

Oprogramowanie pozwala na przetwarzanie obrazów z kamer RGB, termowizyjnych i multispektralnych, w tym systemów wielokamerowych, na informację przestrzenną w postaci gęstych chmur punktów, teksturowanych modeli wielokątnych, georeferencyjnych ortomozaiki rzeczywistej oraz DSM/DTM. Dalszy postprocessing pozwala na eliminację cieni i artefaktów teksturowych z modeli, obliczanie indeksów roślinności i wyodrębnienie informacji dla map pracy maszyn rolniczych, automatyczną klasyfikację gęstych chmur punktów, itp. Metashape jest w stanie przetworzyć 50 000+ zdjęć w lokalnym klastrze, dzięki funkcji przetwarzania rozproszonego. Alternatywnie, projekt może być wysłany do chmury, aby zminimalizować inwestycje w sprzęt, przy czym wszystkie opcje przetwarzania są nadal dostępne. Przemyślana implementacja techniki fotogrametrii cyfrowej w połączeniu z metodami wizualizacji komputerowej daje w efekcie inteligentny, zautomatyzowany system przetwarzania, który z jednej strony może być zarządzany przez osobę początkującą w dziedzinie fotogrametrii, ale z drugiej strony ma wiele do zaoferowania specjaliście, który może korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak tryb stereoskopowy i mieć pełną kontrolę nad dokładnością wyników, a na koniec przetwarzania generowany jest szczegółowy raport.

Tworzenie obrazów fotogrametrycznych przy użyciu Agisoft Metashape Professional jest bardzo proste

Agisoft Metashape wykorzystuje klasyczne metody fotogrametrii w połączeniu z nowoczesnymi algorytmami.

Technologie te pozwalają na stworzenie wszechstronnego systemu analizy zdjęć i modelowania 3D z przyjaznym interfejsem użytkownika. Automatyczne przetwarzanie umożliwia uzyskanie precyzyjnych wyników bez dodatkowego nakładu pracy.

Jednocześnie Metashape jest niezwykle przydatny dla profesjonalistów. Możesz kontrolować jakość wyjściowego modelu dzięki precyzyjnemu ustawieniu parametrów, dostosowywać przestrzeń roboczą do konkretnych potrzeb i korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak tryb stereo czy skrypty Pythona.

Agisoft-Metashape-Pro-Polozenie-kamery

Ustalanie parametrów położenia kamery

Po załadowaniu zdjęć do Metashape, program automatycznie pobierze pozycję i orientację kamery dla każdego ujęcia i utworzy z nich bazę chmury punktów.

Ustalanie parametrów położenia kamery Po załadowaniu zdjęć do Metashape, program automatycznie pobierze pozycję i orientację kamery dla każdego ujęcia i utworzy z nich bazę chmury punktów.

Generowanie Chmury punktów

Następnie Metashape tworzy gęstą chmurę punktów w oparciu o obliczenia związane z pozycją kamer. Gęsta chmura punktów można później dowolnie modyfikować i klasyfikować.

Agisoft-Metashape-Pro-model-poligonalny

Tworzenie model poligonalnego

Na podstawie gęstej chmury punktów tworzony jest model poligonowy. Do tego celu wykorzystywane są dwie metody: mapa wysokościowa – dla powierzchni takich jak rzeźba terenu oraz metoda losowa – dla powierzchni dowolnych. Model może być edytowany lub eksportowany.

Agisoft-Metashape-Pro-tekstury

Generowanie tekstury

Aby podnieść jakość tekstur, Metashape używa automatycznej oceny obrazów. Te, których ocena jest niższa niż 0.5 są rekomendowane do wykluczenia z tworzonej tekstury, aby poprawić jakość wizualną modelu.

Agisoft-Metashape-Pro-mapa-glebi-obrazu

Tworzenie modeli z map głębi obrazu

Funkcja filtrowania obrazu pomaga zmniejszyć szumy powierzchniowe przy jednoczesnym zachowaniu najdrobniejszych szczegółów.

Bezpośrednie tworzenie modeli na podstawie map głębi pomaga uzyskać rzeczywistą geometrię obiektu.

Agisoft-Metashape-Pro-mapa-automatyczna-klasyfikacja

Automatyczna klasyfikacja

Agisoft Metashape wykorzystuje technologię uczenia maszynowego, rozwiązując bardziej zaawansowane zadania interpretacji i analizy przetworzonych danych.

Funkcja klasyfikacji semantycznej daje możliwość sortowania punktów na klasy takie jak: teren, budynki, roślinność, drogi itp.

Agisoft-Metashape-Pro-przetwarzanie-w-chmurze

Przetwarzanie w chmurze

Metashape jest zoptymalizowany pod kątem procesorów wielordzeniowych i systemów z wieloma kartami graficznymi w celu szybszego przetwarzania.

Przetwarzanie rozproszone z wykorzystaniem klastrów serwerowych daje możliwość jeszcze szybszego wykonywania obliczeń, co jest szczególnie przydatne przy dużych ilościach danych.

Agisoft-Metashape-Pro-tryb-stereo-VR-3D

Tryb stereo

Agisoft Metashape Professional umożliwia ręczną wektoryzację w parach stereo, którą można następnie przeglądać na okularach anaglifowych lub googlach wirtualnej rzeczywistości 3D.

Z Metashape 1.6 możesz bezpośrednio wskazać parę stereo w zakładce “photo”, aby ułatwić wektoryzację w trybie stereo.

 

Przykładowe możliwości zastosowania

Triangulacja fotogrametryczna

Przetwarzanie różnych typów zdjęć: lotniczych (nadir, skośne) i bliskiego zasięgu.

Automatyczna kalibracja: kamery ramowe (w tym fisheye), sferyczne i cylindryczne.

Obsługa projektów z zastosowaniem wielu kamer.

Zagęszczona chmura punktów: edycja i klasyfikacja

Dopracowana edycja modelu dla uzyskania dokładnych wyników.

Możliwość eksportu plików .LAS umożliwiających korzystanie z klasycznego procesu przetwarzania danych punktowych.

Cyfrowy model wysokościowy: Eksport DSM/DTM

Numeryczny Model Powierzchni / Numeryczny Model Terenu – w zależności od projektu.

Georeferncja na podstawie meta danych EXIF/loga lotu: Dane GPS/GCPs.

Obsługa układów współrzędnych w rejestrze EPSG: WGS84, UTM, itp.

Eksport ortomozaiki opartej na współrzędnych geograficznych

Ortomozaika georeferencyjna: format GeoTIFF najbardziej kompatybilny z GIS; plik .KML do umieszczenia w Google Earth.

Eksport w blokach dla dużych projektów.

Korekcja kolorów dla jednorodnej tekstury.

Pomiary: odległości, powierzchni, objętości

Wbudowane narzędzia do pomiaru odległości, powierzchni i objętości.

W celu przeprowadzenia bardziej zaawansowanych analiz metrycznych pliki oprogramowania Metashape mogą być bezproblemowo przenoszone do zewnętrznych narzędzi dzięki różnorodnym formatom eksportu.

Naziemne punkty kontrolne: wysoka dokładność pomiarów

Import punktów GCP do kontroli dokładności wyników.

Automatyczne wykrywanie zakodowanych/niezakodowanych celów dla szybkiego wprowadzania GCP.

Narzędzie paska skali do ustawiania odległości referencyjnej bez konieczności stosowania sprzętu do pozycjonowania.

Tworzenie skryptów w języku Python umożliwia pełną automatyzację procesu

Skrypty w języku Python umożliwiają dostosowanie opcji: szablon parametrów dla kilku podobnych zestawów danych, inspekcja pośrednich wyników przetwarzania itp.

Przetwarzanie obrazów wielospektralnych

Przetwarzanie obrazów RGB/NIR/termicznych/multispektralnych.

Szybka rekonstrukcja w oparciu o preferowany kanał.

Generowanie wielokanałowej ortomozaiki w celu obliczenia i eksportu wbudowanych wskaźników wegetacji (NDVI).

Modelowanie 3D: generowanie i teksturowanie

Różne zastosowania: stanowiska archeologiczne, artefakty, budynki, wnętrza, ludzie, itp.

Bezpośredni upload zasobów Sketchfab i eksport do różnych popularnych formatów.

Fotorealistyczne tekstury: HDR i obsługa wielu plików.

Modelowanie 4D dla dynamicznych scen

Przetwarzanie danych z wielu kamer i aparatów dla kreatywnych projektów w kinie, grafice, przemyśle gier itp.

Stanowi podstawę dla licznych efektów wizualnych.

Składanie zdjęć panoramicznych

Rekonstrukcja 3D dla danych zarejestrowanych z tej samej pozycji kamery – stacji kamer, pod warunkiem, że obecne są co najmniej 2 stacje kamer.

Tworzenie ściegu panoramy 360º dla danych z jednej stacji kamer.

Przetwarzanie danych w sieci

Obliczenia rozproszone poprzez sieć komputerową.

Wykorzystanie połączonej mocy wielu komputerów do przetwarzania dużych zbiorów danych w ramach jednego projektu.

Licencja pływająca

Pozwala na zainstalowanie programu na dowolnej liczbie komputerów i uruchamianie go w dowolnym momencie na tylu systemach, ile wskazuje liczba zakupionych licencji. Jedna maszyna komputerowa zostanie wyznaczona jako “serwer licencji”; zainstalowane na niej narzędzie serwera licencji będzie zarządzać dystrybucją licencji w sieci komputerów, na których program został zainstalowany. Licencja pływająca jest dostępna tylko dla Agisoft Metashape Professional Edition.

Wymagania sprzętowe


Podstawowe

Pamięć RAM: 16 – 32 GB

Procesor: Intel lub AMD 4 – 8 rdzeni, taktowanie 2.0 GHz lub więcej

Karta graficzna: NVIDIA lub AMD powyżej 700 rdzeni CUDA / jednostek cieniujących (np. GeForce GTX 1080 lub Radeon RX 5700)


Zalecane

Pamięć RAM: 32 – 128 GB

Procesor: Intel lub AMD 6 – 24 rdzeni, taktowanie 3.0 GHz lub więcej

Karta graficzna: 1 – 2 kart NVIDIA lub AMD powyżej 1920 rdzeni CUDA / jednostek cieniujących (np. GeForce RTX 2080 Ti lub Radeon VII)


Najlepsze

Pamięć RAM: powyżej 128 GB

Procesor: do obliczeń o wiele większej ilości danych – dual socket Intel Xeon Workstation z układami GPU Quadro / Tesla

Może spodoba się również…

Zadzwoń

lub wyślij zapytanie