Formularz KFS

Wypełnij pola formularza


  Szanowni Państwo!

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza, w celu usprawnienia procesu składania Wniosków KFS w roku 2022 na szkolenia dla pilotów dronów z dofinansowaniem pozyskiwanym z Powiatowych Urzędów Pracy.


  1. Dane wnioskodawcy:  2. Szczegółowe informacje dotyczące uczestników kształcenia ustawicznego:

  Prosimy podać szczegółowe informacje dotyczące osób kierowanych na szkolenie z dofinansowaniem.


  DODAJ KOLEJNEGO UCZESTNIKA
  DODAJ UCZESTNIKA №3
  DODAJ UCZESTNIKA №4
  DODAJ UCZESTNIKA №5
  DODAJ UCZESTNIKA №6
  3. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis:

  Prosimy podać informację, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:


  4. Informacje ogólne dotyczące spełniania priorytetów wydatkowania KFS w roku 2022:

  Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy określa Priorytety wydatkowania środków KFS. Aby otrzymać dofinansowanie na szkolenie, należy spełnić przynajmniej jeden priorytet. Który priorytet Pan/Pani spełnia?
  5. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania priorytetów wydatkowania KFS w roku 2022.


  6. Informacje dotyczące pakietu, który chcą Państwo zrealizować w ramach dofinansowania.

  Prosimy wybrać numer pakietu, który chce Pan/Pani realizować w ramach szkolenia z dofinansowaniem:


  Pakiet I – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH - w cenie 7 900,00 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs „Fotogrametria niskiego pułapu” – tworzenie ortofotomap, modeli 3D w programie Pix4D + szkolenie praktyczne


  Pakiet II – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO FILMOWANIA I FOTOGRAFII - w cenie 8 500,00 zł


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs z filmowania i fotografii lotniczej – podstawy filmowania i fotografii + warsztaty Adobe Premiere Pro + Lightroom + szkolenie praktyczne


  Pakiet III – KURS NA PILOTA DRONA NSTS-06 DO MISJI POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH (szkolenie przeznaczone dla grup składających się z minimum 4 osób) – w cenie 7 500,00 zł/os


  • Szkolenie NSTS-06 (BVLOS <25 kg) – loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku na drony o masie do 25 kg


  • Kurs Search&Rescue – kurs pierwszej pomocy, inspekcja z powietrza z użyciem kamer termowizyjnych, misje SAR (lokalizacja zajęć w terenie ustalona przez ośrodek)  Przewiń do góry