Na jaką wysokość można latać dronem?

Zgodnie z prawem maksymalna wysokość lotu dronem to 120 m, jednak w poszczególnych strefach geograficznych limit ten może być mniejszy.  Wysokość jest mierzona od najbliższego punktu na powierzchni ziemi. Jeśli na trasie lotu wystąpi sztuczna przeszkoda o wysokości minimum 105 m (do 50 m od naszego drona), wysokość można wyjątkowo zwiększyć o maksymalnie 15 m, aby zapobiec zderzeniu. Limit wysokości służy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu powietrznego np. uniknięciu kolizji.