Kiedy mogę zacząć szkolenie?

Na decyzję o przyznaniu dofinansowania musisz poczekać zazwyczaj do 30 dni. Mniej więcej po tym czasie możesz rozpocząć realizację szkolenia.