Jak wygląda proces dofinansowania?

Proces udzielania dofinansowania zależy od projektu, z którego pozyskujesz dotację. Najczęstsze etapy:

  • Złóź wniosek o dofinansowanie w trakcie trwania naboru
  • Przejdź pomyślnie weryfikację 
  • Podpisz umowę z Operatorem udzielającym dofinansowania 
  • Zrealizuj szkolenie
  • Rozlicz dofinansowanie