Czym jest kategoria certyfikowana dla operatora drona?

Kategoria certyfikowana jest wymagana do realizacji tzw. lotów wysokiego ryzyka. Lot wymaga kategorii certyfikowanej, jeżeli wiąże się z przelotem nad zgromadzeniami, przewozem osób lub ładunków niebezpiecznych (np. cieczy łatwopalnych, substancji żrących, gazów). Pilot wykonujący lot wysokiego ryzyka nie może mieć uprawnień niższych niż do kategorii szczególnej. Dron przeznaczony do takich operacji jest certyfikowany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego pod względem spełniania niezbędnych wymogów technicznych.