Czy trzeba zgłaszać każdy lot dronem?

Tak, każdy lot dronem w kategorii otwartej lub szczególnej należy zgłosić w aplikacji DroneRadar lub w systemie PansaUTM. Jedynie drony posiadające status zabawki lub drony ważące poniżej 250 g oraz nieposiadające kamery są zwolnione z obowiązku check-inu.