Czy trzeba zgłaszać każdy lot dronem?

Tak, każdy lot dronem należy zgłosić w aplikacji Check-in Pansa. Dodatkowo Piloci BSP mogą być zobowiązani do złożenia planu lotu w systemie PansaUTM, co jest związane z ograniczeniami panującymi w danej strefie. Jedynie drony posiadające status zabawki lub drony ważące poniżej 250 g oraz nieposiadające kamery są zwolnione z obowiązku check-inu.