Czy można latać dronem w mieście?

Oczywiście, jednak przepisy nakładają na pilotów dronów kilka ograniczeń. Również w przypadku lotów w mieście podstawą jest użycie dedykowanych aplikacji, które pozwolą sprawdzić restrykcje i możliwości dotyczące danej strefy. W kategorii otwartej możliwy jest lot w zasięgu wzroku do 120 metrów wysokości, a w kategorii szczególnej należy uzyskać zgodę od ULC w oparciu o analizę ryzyka.