Co to są uprawnienia A1, A2, A3 i co dają?

Podkategoria A1 uprawnia do pilotowania drona o wadze do 500 g. Obowiązuje zakaz przelotu nad zgromadzeniami, a przelot nad osobami postronnymi powinien zostać ograniczony do minimum. Uprawnienia można zdobyć online na stronie ULC. 
 
Podkategoria A2 uprawnia do wykonywania lotów dronami o wadze do 2 kg w odległości co najmniej 50 metrów od ludzi. Szkolenie A2, oprócz testu i szkolenia online na stronie ULC, wymaga także odbycia szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia oraz zaliczenie stacjonarnego egzaminu teoretycznego prowadzonego przez uznany podmiot, taki jak SNH Drones. 
 
Zakres podkategorii A3 obejmuje loty dronami ważącymi do 25 kg do 150 m w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych. Uprawnienia można zdobyć online na stronie ULC.