Co grozi za latanie dronem bez licencji?

Latanie bez licencji dronem o masie większej niż 250 g lub posiadającym kamerę może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny, a nawet karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku w przypadku narażenia życia lub zdrowia osób postronnych. Warto pamiętać, że w przypadku lotów BVLOS (poza zasięgiem wzroku) licencja jest wymagana zawsze, bez względu na parametry drona.

 

Wyjątkiem są urządzenia latające spełniające definicję zabawki (nawet jeżeli posiadają kamerę) zgodnie z dyrektywą unijną 2009/48/WE. Zabawkowy dron posiada oznaczenie, że jest do produkt do użytkowania dla dzieci poniżej 14 roku życia. Produkt z oznaczeniem ,,od lat 14’’ nie jest uznawany za zabawkę w świetle prawa.