Zasady bezpieczeństwa podczas szkoleń w związku z epidemią

No virus - SNH Drones

Jako ośrodek szkolenia dokładamy wszelkich starań, aby nasze zajęcia były możliwie najbardziej bezpieczne w tych trudnych dla wszystkich czasach. Opracowaliśmy kilka zasad, które poprawią bezpieczeństwo zarówno uczniów jak i instruktorów podczas indywidualnego szkolenia praktycznego.

Zasady bezpieczeństwa podczas szkoleń

 • Przed rozpoczęciem treningu sprzęt szkoleniowy jest dokładnie czyszczony oraz dezynfekowany przy pomocy odpowiednich środków.
 • Przed rozpoczęciem treningu uczeń oraz instruktor mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji dłoni przy pomocy środków zapewnionych przez instruktora.
 • Przed rozpoczęciem treningu uczeń ma obowiązek podpisać oświadczenie o swoim stanie zdrowia.
 • W razie gdy uczeń przybędzie na trening praktyczny bez maseczki lub przyłbicy, przed rozpoczęciem treningu otrzyma maseczkę od instruktora.
 • Podczas spotkań uczeń – instruktor obowiązuje całkowity zakaz podawania dłoni.
 • Podczas spotkań uczeń – instruktor obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust oraz nosa. Jeśli z jakiegoś powodu osłona ust i nosa musi zostać zdjęta należy przestrzegać obowiązującego dystansu społecznego.
 • Uczeń ma obowiązek niezwłocznie poinformować ośrodek szkolenia jeśli zaobserwował niepokojące objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem zarówno w trakcie treningu, jak i do 7 dni po jego zakończeniu.
 • Uczeń wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury wykonywany przez instruktora przez rozpoczęciem treningu.
 • Wszyscy pracownicy ośrodka są zobligowani do złożenia oświadczenia, że nie mają objawów sugerujących chorobę zakaźną, w tym COVID-19. Złożenie oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracowników do ich miejsc pracy.
 • W przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38oC lub wystąpienia objawów takich jak: kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy.
 • Każdy pracownik ma obowiązek zgłosić przełożonemu niepokojące objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem.
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych pracowników w zakresie zagrożenia chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19 i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność.
 • Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 01.07.2020 do odwołania.