Ortofotomapa. Co to jest i jak ją wykorzystać?

Ortofotomapa jest to przetworzone zdjęcie lotnicze, które zostało dopasowane do jednolitej skali i wpasowane w punkty osnowy geodezyjnej.

Fotogrametria - Co to jest ortofotomapaDo czego możemy wykorzystać ortofotomapę?

Ortofotomapy mają dziesiątki zastosowań i są wykorzystane w wielu branżach takich jak:

  • Geodezja – narzędzie do sporządzania i aktualizowania map,
  • Leśnictwo i rolnictwo – narzędzie do zarządzania terenem, szacowanie szkód, określanie kondycji roślin,
  • Budownictwo – narzędzie do planowania przestrzennego, projektowania infrastruktury, dokumentacji postępów budowy, inwentaryzacji obiektów.

Dokładność

Ortofotomapy powstają z dokładnością nawet do 1 centymetra na pixel – w zależności od przeznaczenia końcowego. Tak duża dokładność nie jest możliwa do osiągnięcia na zdjęciach satelitarnych, ani wykonanych z samolotu załogowego. Dodatkowo dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii GPS RTK (Real-Time Kinematic), PPK (Post-Processed Kinematic) oraz fotopunktów jesteśmy w stanie z kilkucentymetrową dokładnością umieścić ortofotomapę w wybranym układzie współrzędnych.

Prawdziwa ortofotomapa

Standardowo dostarczane ortofotomapy poprawnie prezentują tylko obiekty na poziomie gruntu. Wyższe obiekty – takie jak budynki ulegają zniekształceniu – są pochylone lub ich wierzchołek jest przesunięty. Im wyższy jest obiekt tym większe jest zniekształcenie. Przyczyną powstania takiego problemu jest wykonywanie zdjęć w rzucie środkowym.

Nasze ortofotomapy są prawdziwymi ortofotomapami – to znaczy,  że obiekty, które wystają ponad powierzchnię ziemi nie ulegają zniekształceniu – zakrzywieniu lub przesunięciu. Zdjęcia są wykonywanie w rzucie ortogonalnym, czyli prostopadłym do fotografowanej płaszczyzny. Takie działanie znacząco zwiększa ich użyteczność i pozwala na pomiary rzeczywistych wartości obiektów znajdujących się powyżej poziomu gruntu.