Model 3D. Do czego może się przydać?

Co to jest model 3D?

Modele 3D

Jest to wytworzona na podstawie zdjęć lub skanu, gęsta chmura punktów, która w procesie obróbki przez specjalistyczne oprogramowanie jest łączona w siatkę trójkątów tworząc model trójwymiarowy.

Do czego możemy wykorzystać model 3D oraz chmurę punktów?

Modele 3D oraz chmury punktów są wykorzystywane do:

  • Pomiarów powierzchni krzywych – obliczanie powierzchni dachu – na przykład w celu sprawdzenia rentowności inwestycji w panele fotowoltaiczne,
  • Pomiarów objętości – obliczanie objętości hałd oraz wyrobisk,
  • Dokumentacji stanu budynków,
  • Wizualizacji obiektów – przeprowadzanie wirtualnych spacerów dookoła budynku, wizualizacja aktualnego stanu inwestycji,
  • Inspekcji powykonawczych – analiza poprawności wykonania inwestycji przez wykonawcę.

Numeryczne modele terenu

Co to jest numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT)?

Numeryczne modele terenu

NMT – numeryczny model terenu (ang. DTM – Digital Terrain Model) jest numeryczną reprezentacją terenu umożliwiającą określenie wysokości dowolnego punktu (w określonym obszarze), odtworzenie kształtu powierzchni terenu.  NMPT – numeryczny model pokrycia terenu (ang. DSM – Digital Surface Model) jest numeryczną reprezentacją terenu wraz z obiektami wystającymi ponad tę powierzchnię takimi jak: budynki, drzewa, mosty i inne elementy infrastruktury.

Do czego możemy wykorzystywać NMT oraz NMPT?

Numeryczne modele terenu (NMT) oraz numeryczne model pokrycia terenu (NMPT) są wykorzystywane na przykład do:

  • Analizy terenowej na potrzeby inwestycji,
  • Analizy brzegowej rzek, wałów oraz zbiorników wodnych,
  • Lokalizacji nierówności wymagające prac ziemnych.