Często zadawane pytania

FAQ - Drony, uprawnienia dronowe, kwestie prawne

 • Co to jest NSTS i co daje operatorowi drona?
  Jeżeli chcesz wykorzystywać drona profesjonalnie, Twoje loty wykroczą poza zakres kategorii otwartej i konieczne będzie nabycie kategorii szczególnej, obejmującej loty średniego ryzyka. Kategoria szczególna zgodnie z klasyfikacją ULC dzieli się na dziewięć NSTS – krajowych scenariuszy standardowych – od NSTS-01 aż po NSTS-09. Wybierając odpowiedni dla siebie kurs w celu zdobycia uprawnień, zwróć uwagę na swoje potrzeby oraz parametry sprzętu, którego będziesz używał - przede wszystkim jego wagę oraz typ budowy. Pełne wytyczne programowe można znaleźć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Poszczególne kategorie obejmują: 
  • NSTS-01 –  VLOS (loty w zasięgu wzroku), FPV (widok z pierwszej osoby, obraz na żywo transmitowany jest do gogli), wszystkie drony do 4 kg
  • NSTS-02 – VLOS (loty w zasięgu wzroku), wielowirnikowce do 25 kg
  • NSTS-03 – VLOS (loty w zasięgu wzroku), stałopłaty do 25 kg
  • NSTS-04 – VLOS (loty w zasięgu wzroku), helikoptery do 25 kg
  • NSTS-05 – VLOS i BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku do 2 km od pilota), wszystkie BSP do 4 kg
  • NSTS-06 – VLOS i BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku do 2 km od pilota), wielowirnikowce do 25 kg
  • NSTS-07 – VLOS i BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku do 2 km od pilota), stałopłaty do 25 kg
  • NSTS-08 – VLOS i BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku do 2 km od pilota), helikoptery do 25 kg
  • NSTS-09 – VLOS i BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku do 2 km od pilota), BSP do 25 kg dopuszczone do lotów BVLOS przed 31.12.2020
  Szkolenia NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05 i NSTS-06 możesz zrealizować w naszym ośrodku. Cena obejmuje roczny dostęp do naszej platformy e-learningowej, która pomoże ci przygotować się do egzaminu teoretycznego bez stresu.
 • Co to są uprawnienia A1, A2, A3 i co dają?
  Podkategoria A1 uprawnia do pilotowania drona o wadze do 500 g. Obowiązuje zakaz przelotu nad zgromadzeniami, a przelot nad osobami postronnymi powinien zostać ograniczony do minimum. Uprawnienia można zdobyć online na stronie ULC. 
   
  Podkategoria A2 uprawnia do wykonywania lotów dronami o wadze do 2 kg w odległości co najmniej 50 metrów od ludzi. Szkolenie A2, oprócz testu i szkolenia online na stronie ULC, wymaga także odbycia szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia oraz zaliczenie stacjonarnego egzaminu teoretycznego prowadzonego przez uznany podmiot, taki jak SNH Drones. 
   
  Zakres podkategorii A3 obejmuje loty dronami ważącymi do 25 kg do 150 m w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych. Uprawnienia można zdobyć online na stronie ULC. 
 • Jak zdobyć uprawnienia A1/A3?
  Aby zdobyć uprawnienia A1 i A3, wystarczy rejestracja na stronie ULC, a następnie przejście krótkiego szkolenia online i zaliczenie testu na jego podstawie. Szkolenie A1/A3 zrealizujesz na tej stronie.    Na podstawie uprawnień A1/A3 w kategorii otwartej możesz przystąpić u nas do szkolenia pozwalającego zdobyć uprawnienia w kategorii szczególnej, czyli NSTSy. Naszą ofertę szkoleń NSTS znajdziesz w tej zakładce. Oferujemy także możliwość wykupienia dodatkowych godzin szkoleniowych z instruktorem 
 • Czym jest kategoria certyfikowana dla operatora drona?
  Kategoria certyfikowana jest wymagana do realizacji tzw. lotów wysokiego ryzyka. Lot wymaga kategorii certyfikowanej, jeżeli wiąże się z przelotem nad zgromadzeniami, przewozem osób lub ładunków niebezpiecznych (np. cieczy łatwopalnych, substancji żrących, gazów). Pilot wykonujący lot wysokiego ryzyka nie może mieć uprawnień niższych niż do kategorii szczególnej. Dron przeznaczony do takich operacji jest certyfikowany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego pod względem spełniania niezbędnych wymogów technicznych. 
 • Czy uprawnienia dronowe nabyte w Polsce są uznawane za granicą?
  Tak, po rejestracji w ULC i przyznaniu numeru operatora, uzyskujemy prawo do wykonywania lotów na terenie krajów Unii Europejskiej - oczywiście zgodnie z naszymi uprawnieniami. Niestety poza UE przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych różnią się w zależności od państwa i dla własnego dobra należy się z nimi zapoznać jeszcze zanim wzbijemy się w powietrze.   Dobrym pomysłem jest wystosowanie wiadomości bezpośrednio do lokalnego urzędu obsługującego kwestie związane z UAV, a następnie wydrukowanie odpowiedzi na nasze pytanie. Mail od instytucji może w tym przypadku posłużyć jako zabezpieczenie prawne podczas wykonywania lotu dronem, o ile będziemy stosować się do jego treści. 
 • Jak wygląda egzamin do uprawnień dronowych?
  Po zrealizowaniu programu szkolenia możesz przystąpić do egzaminu z wiedzy teoretycznej, którego zdanie kończy się zdobyciem uprawnień.    Chętnie opowiemy Ci, jak to wygląda w SNH Drones, renomowanym ośrodku szkoleniowym:
   • Egzamin teoretyczny odbywa się na online na autorskiej platformie egzaminacyjnej, trwa 2 godziny i ma formę testu składającego się z 80 pytań jednokrotnego wyboru (a, b, c, d)
   • Aby uzyskać zaliczenie, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 60 pytań (75%)
   • Termin egzaminu ustalamy z Tobą indywidualnie, zgodnie z Twoimi potrzebami
   • W cenie każdego kursu w SNH Drones przysługują Ci aż trzy podejścia do egzaminu
   • Przez rok od ukończenia kursu otrzymujesz dostęp do naszej platformy e-learningowej, gdzie znajdziesz materiały edukacyjne oraz kilkanaście testów, które umożliwią solidną powtórkę przed egzaminem końcowym
   • Realizując u nas kurs, pozostajesz pod opieką specjalistów i instruktorów, którzy dbają o prawidłowy przebieg szkolenia oraz nabycie przez Ciebie wszystkich wymarzonych uprawnień
 • Co grozi za latanie dronem bez licencji?
  Latanie bez licencji dronem o masie większej niż 250 g lub posiadającym kamerę może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny, a nawet karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku w przypadku narażenia życia lub zdrowia osób postronnych. Warto pamiętać, że w przypadku lotów BVLOS (poza zasięgiem wzroku) licencja jest wymagana zawsze, bez względu na parametry drona.   Wyjątkiem są urządzenia latające spełniające definicję zabawki (nawet jeżeli posiadają kamerę) zgodnie z dyrektywą unijną 2009/48/WE. Zabawkowy dron posiada oznaczenie, że jest do produkt do użytkowania dla dzieci poniżej 14 roku życia. Produkt z oznaczeniem ,,od lat 14’’ nie jest uznawany za zabawkę w świetle prawa.
 • Na jaką wysokość można latać dronem?
  W kategorii otwartej maksymalna wysokość lotu dronem to 120 m. Wysokość jest mierzona od najbliższego punktu na powierzchni ziemi, co umożliwia lot także w terenie górzystym. Aby wzlecieć na wyższą wysokość należy posiadać uprawnienia do wykonywania lotów w kategorii szczególnej, a następnie sporządzić plan misji i uzyskać zezwolenie od prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Służy to zachowaniu bezpieczeństwa ruchu powietrznego np. uniknięciu kolizji. 
 • Jak należy oznaczać drona?
  Każdy posiadany dron należy oznaczyć swoim numerem operatora, zaczynającym się od liter ,,POL’’. Numer operatora można wygenerować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego  po przejściu szkolenia w kategorii otwartej (A1, A2, A3). Numer ma być czytelny i zabezpieczony przed zniszczeniami – tak, aby mógł zostać łatwo sprawdzony podczas kontroli. Dobrym pomysłem jest użycie wodoodpornej naklejki lub zalaminowanie wydruku z danymi przed przyklejeniem go na obudowie.   Oprócz numeru operatora warto zamieścić swoje dane kontaktowe, chociaż nie jest to wymagane – mogą być przydatne, jeżeli dojdzie do utraty łączności z dronem i zgubienia go.  W przypadkach wyjątkowych, wynikających ze specyficznej budowy drona, Urząd Lotnictwa Cywilnego dopuszcza umieszczenie numeru operatora wewnątrz komory akumulatora. 
 • Czy trzeba zarejestrować drona?
  Tak, wymagana jest rejestracja – jednak nie samego urządzenia, a jego operatora. Jeśli Twój dron waży powyżej 250g lub posiada kamerę, musisz zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego  jako operator bezzałogowego statku powietrznego, a następnie przejść  krótkie szkolenie online uprawniające do lotów w kategorii otwartej. Wygenerowany numer operatora należy umieścić na każdym posiadanym dronie np. w formie etykiety zabezpieczonej przed działaniem czynników zewnętrznych. 
 • Gdzie mogą latać drony?
  Przestrzeń powietrzna jest podzielona na różne sektory i strefy w obrębie których mogą obowiązywać ograniczenia, a nawet miejscowy zakaz lotu. Najprostszym sposobem, by sprawdzić czy możemy latać dronem w danym miejscu, jest użycie aplikacji DroneRadar lub systemu PansaUTM. Dzięki tym narzędziom w szybki sposób zweryfikujemy legalność planowanego lotu. Zakazy lotu obowiązują m.in. w okolicach lotnisk i baz wojskowych, nad składami substancji wybuchowych czy terenem parków narodowych. 
 • Czy można latać dronem w mieście?
  Oczywiście, jednak przepisy nakładają na pilotów dronów kilka ograniczeń. Również w przypadku lotów w mieście podstawą jest użycie dedykowanych aplikacji, które pozwolą sprawdzić restrykcje i możliwości dotyczące danej strefy. W kategorii otwartej możliwy jest lot w zasięgu wzroku do 120 metrów wysokości, a w kategorii szczególnej należy uzyskać zgodę od ULC w oparciu o analizę ryzyka. 
 • Czy można latać dronem nad prywatną posesją?
  Prawo nie zakazuje latania czy przelatywania nad prywatną posesją, szczególnie na dużych wysokościach - prawo własności w tym przypadku nie obejmuje przestrzeni powietrznej nad nieruchomością. Ponadto nielegalne jest zestrzelenie czy uszkodzenie w inny sposób naszego drona w tej sytuacji. Lepiej jednak nie nadużywać tych właściwości prawa zbyt często – widok drona przelatującego nad posesją może wywołać niepokój u mieszkańców, zwłaszcza jeżeli powtarza się często i towarzyszy mu hałas. Absolutnie nie powinno się latać na tyle nisko, by stwarzać zagrożenie np. dla osób przebywających w ogrodzie lub w pobliżu okien, szczególnie jeżeli dron posiada kamerę i inne urządzenia rejestrujące. Jeżeli właściciel udokumentuje, że nasze działania powtarzały się wielokrotnie, możemy mieć problemy na drodze sądowej - od oskarżeń o kradzież wizerunku i danych prywatnych, aż po zarzut nękania czy stalkingu. 
 • Czy trzeba zgłaszać każdy lot dronem?
  Tak, każdy lot dronem w kategorii otwartej lub szczególnej należy zgłosić w aplikacji DroneRadar lub w systemie PansaUTM. Jedynie drony posiadające status zabawki lub drony ważące poniżej 250 g oraz nieposiadające kamery są zwolnione z obowiązku check-inu. 
 • Czy dron może latać w nocy?
  Tak, możesz latać nocą pod warunkiem, że na Twoim dronie zainstalowane zostało zielone migające światło. Loty nocne są definiowane jako odbywające się później niż 30 minut po zachodzie słońca, ale wcześniej niż 30 minut przed jego wschodem. Podczas latania nocą zachowaj szczególną ostrożność ze względu na ograniczoną widoczność.  
 • Jaki jest najlepszy dron do filmowania?
  Wybierając drona do tworzenia filmów i fotografii z lotu ptaka, przeanalizuj jego parametry takie jak rozmiar i zwrotność - to one pomogą ci wykreować dynamiczne ujęcia. Najważniejsza będzie jednak specyfikacja kamery - zwróć uwagę na jakość rejestrowanego obrazu, moc zoomu, typ matrycy czy jakość kolorów. Zobacz nasz wybór najlepszych dronów do filmowania i fotografii na rok 2022.     Przy wszystkich zakupach w naszym sklepie mamy dla ciebie wyjątkową ofertę - rabat na szkolenia, w tym z filmowania i fotografii, które odsłonią przed Tobą tajniki montażu filmowego i edycji zdjęć w programach takich jak Adobe Lightroom czy Adobe Premiere Pro. Dokładny program naszych szkoleń znajdziesz tutaj. 
 • Czy dron może spaść?
  Tak, dron może spaść z powodu awarii urządzenia, błędu pilota lub czynników zewnętrznych, z których najważniejszym są warunki atmosferyczne. Zbyt niska temperatura może doprowadzić do oblodzenia śmigieł czy poważnych błędów w systemie kontroli lotu, a wilgoć związana z deszczem, mgłą i śniegiem - uszkodzić układy elektryczne drona. Jeżeli zależy Ci na lotach w trudnych warunkach pogodowych, wybierz sprzęt wodoodporny i zadbaj o jego akumulator – w niskich temperaturach powinien być ogrzany i maksymalnie naładowany.   Powodem upadku drona może być także utrata sygnału, a tym samym kontroli nad urządzeniem. Przed lotem warto jest zdefiniować tzw. home point, używając procedury RTH (Return to home). Dzięki temu, nawet jeżeli utracimy sygnał, dron automatycznie powróci na wyznaczone przez nas miejsce.